!تدویر لویه جرگه مشورتی

توفیق عظیمی

0 91

  به سلسله تحرکات فردی و جمعی نهاد ها، دولت ها و جامعه جهانی بخاطر قطع جنگ و آمدن صلح و امنیت در کشور دولت جمهوری اسلامی افغانستان بمنظور ارج گذاری به خواست های مردم در راستای رهایی (۴۰۰) تن زندانی گروه طالبان  و تحکیم یک صلح دایمی در کشور به سنت دیرینه افغانها که حین حل مشکلات و تصمیم گیری های ملی از آن کار گرفته شده می شود به تدویر لویه جرگه اقدام نمود که اینکه ما در استانه تدویر آن قرار داریم، این جرگه درحالی برگذاری میگردد که ملت مظلوم و دربدر ما سالهاست که بار جنگ های تحمیلی و تجاوزات وحشیانه قشون سرخ و مداخلات کشور های همسایه و تنظیم جنگی های بهوده و تهاجم افراطیون و تروریستان اجیر بیگانه را که تا همین حالا ادامه دارد، پشت سر گذارنیده و می گذارند و قربانیهای بی شماری را این ملت متحمل گردیده که در نتیجه زیربناهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بکلی از هم پاشیده و اردوی مجهز افغانستان که روزی از قویترین و مجهز ترین اردوهای منطقه بشمار می رفت و خار چشم متجاوزین و منافقین منطقوی بوده از هم پاشیده شد و سلاح و وسایط آن را به تول آهن بفروش رسید و به کار خانه های ذوب آهن  به کشور های همسایه بخصوص پاکستان سرازیر گردید و مقدار هم زنده و سلامت ذریعه مزدوران  شان به غنیمت به اردوی پاکستان داده شد تا حق نمک را این اجیران بیگانه اداء نموده باشند.

بلی برای قطع جنگ و بر قراری یک صلح پایدار در کشور که همانا آرزو و امید دیرینه ملت مظلوم و رنجدیده ماست که اکنون پیرامون موضوع صلح افغانستان در سطح ملی و بین المللی تلاش جریان دارد، ونشست های متعدد در کشورهای مختلف صورت گرفت تا یک راه حل برای قطع جنگ در افغانستان و کشاندن مخالفین مسلح دولت به گفتگوهای بین الافغانی صورت گیرد که دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیز برای رسیدن صلح دایمی و ارج گذاری برای خواسته های ملت و اقشار مختلف جامعه بر اساس امضاء تفاهمنامه میان ایالات متحده امریکا و گروه طالبان در قطر بیشتر از (۴۰۰۰) تن از زندانیان این گروه را از زندانهای کشور آزاد ساختند واکنون بالای رهایی (۴۰۰) تن زندانی دیگر میان دولت افغانستان و گروه طالبان کشمکش های بوجود آمده که دولت نیز برای حل این موضوع پیشنهاد تدویر لویه جرگه را نموده و قرار است  این جرگه  به تاریخ ۱۷ اسد سال روان با اشتراک اعضای شورا های ملی، شوراهای ولایتی، سران قومی، علمای دینی، سیاسیون، جامعه مدنی، زنان و … تدویر گردد.

بناَ‌ با در نظر داشت اهمیت جرگه ها در کشور که همواره باعث از میان برداشتن مشکلات میان ملت ما گردیده است، اکنون نیز امیدواری مردم ما بر این است تا مایه امیدی برای قطع جنگ و خونریزی در کشور ما گردد، ولی از تمامی اشتراک کننده این جرگه توقع میرود تا بدون در نظر داشت منافع سیاسی و حزبی شان منافع ملی کشور و آرزوهای دیرینه ملت شان را در نظر گرفته از هیچ نوع تلاش در این راستا دریغ نورزند.

ضمناَ از مخالفین مسلح دولت تقاضا داریم تا دیگر جنگ و خشونت را نه گفته و آرزوی دیرینه ملت شانرا که همانا یک صلح دایمی است لبیگ گویند.

Leave A Reply