آیا واقعاً پیمان صلح در افغانستان به توافق خواهد رسید؟

عبدالله پوپل

0 129

صلح یک پدیده ی از خواب ها و آرمان های مردم افغانستان است که بیشتر از 40  سال میشود همه مردم در جستجوی صلح است که بد بختانه تا امروز این خواب و آرمان های مردم به جا نرسیده و به مانند یک افسانه ماند و رفت.

 در رابطه به لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان میخواهم توضیحات بیشتر را در این  جا ارائه نمایم که نماینده گان مردم افغانستان به شمول آقای غنی و آقای عبداﷲ هیچ گونه مسئولیت را به دوش نمیگیرند و تمامش جز نمایش بیش از حد چیزدیگری نیست همه ما میدانیم که این یکی از سناریوهای کوتاه از گوشه پلان و استراتژیک خاریجی ها بوده که بالای این عالی جنابان عملی نمود و این ها نمایان میسازند که برای آوردن صلح خوشبین هستند اما متاسفانه بزرگترین اشتباه را میکنند و با سرنوشت مردم رنج دیده و درد دیده افغانستان بازی میکنند و میخواهم تمام دلایل را در اینجا ذکر نمایم.

١-  کلمه مذاکرات بین الافغانی به دستور خاریجی ها بالای ارگ ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تحمیل شده است که اصلا این نام با صلح افغانستان هیچ تعلق ندارد و باید زیر نام مذاکرات پنجاب و افغانستان مسما می گردید چون این خود نشان دهنده جانب مقابل است. مذاکرات بین الافغانی هیچ  معنی ندارد یعنی چی؟ یک افغان با افغان دیگر مشکل دارد و دشمن هستند؟ نخیر! یک گروه تروریستی که یک افغان را به قتل می رساند و جنبه دشمنی را میگیرد اصلا افغان گفته نمیشود همه مردم افغانستان میداند که طالبان غلامی پاکستان را میکند و تحت الامر پنجاب پاکستان هستند و به دستور رهبریت اسلام آباد تمام جنایت را بر علیه افغانستان انجام میدهد.

٢- صلح در افغانستان آمدنی نیست چونکه تمام این مذاکرات در خارج از کشور برگذار میگردد که این خود پیامد خشم و ادامه جنگ را نشان میدهد و طالبان اصلا بالای حکومت ریاست جمهوری اسلامی افغانستان اعتبار ندارد و هیچ میلی برای صلح ندارد و خواست طالبان تنها همین است که افغانستان تحت کنترُل شان باشد و افغانستان همیشه برای نفع پاکستان باقی بماند.

٣- اگر طالبان واقعاً صلح را در افغانستان میخواهد پس باید در داخل خاک افغانستان یعنی در کابل تمام مراحل صلح را به پیش ببرند و بر یک توافق مثبتِ که بر نفع جمهوریت اسلامی افغانستان باشد انجام یابد و اگر طالبان به واقعیت خود را از افغانستان مینامند و هیچ علاقه ی برای بدست آوردن قدرت سیاسی ندارند باید برای منافع ملی افغانستان خدمت کنند و تحت یک چطرمانند دیگر ساکنین افغانستان به زندگی عادی خود ادامه دهند و از اعمال غیر انسانی دست بکشند.

۴- طالبان هیچگاه از خشونت دست بر نمی دارد و همیشه دشمنی را با مردم افغانستان در راه گرفته است و بودن نیروهای نظامی خارجی ها را در افغانستان به بهانه گرفته اند ولی خسارات را برای مردم افغانستان می رسانند و با نیروهای مسلح نظامی خارجی ها توافق صلح و برادرانه را انجام میدهد و برخلاف قوانین اسلامی انفجار ، انتحار، قتل و ناامنی را در جامعه انجام میدهند که این خود نشان دهنده اعمال غیر انسانی و غیر اسلامی میباشد.

۵- تا بر حال هیچ شخصی رهبر طالبان را به صورت زنده به چشم ندیده است و هیچ نواری تصویری ویدویی از ایشان به نشر نرسیده است بجز از یک عکس که این خود نشان دهنده یکی از کار های سیاسی ISI پاکستان است چون هیچگاه و حتی برای لشکر طالبان هم ظاهر نشده است و تنها چند اشخاص محدودی هستند که در پرده تلویزیون خود را ظاهر میکنند که گویا این ها نماینده رهبر طالبان هستند و به نمایندگی رهبر شان بخاطر صلح آمده اند و اگر دقیق متوجه شویم این ها کسانی هستند که بودن درافغانستان را مرگ خود میدانند به همین خاطر گاهی در روسیه و گاهی در قطر به سر میبرند که این هم نشانده دهنده از لشکر ISI و تربیه شدگی پاکستان میباشد.

عبدالله پوپل

تحلیل گر مسايل سیاسی

Leave A Reply