چرا پاکستان با اهل هنود افغانستان خصومت دارد

توفیق عظیمی

0 117

از این حقیقت چشم پوشی شده نمی تواند که در عقب فعالیت های تروریستی در افغانستان پاکستان دست دارد که در این رابطه ثبوت واسناد های آشکار نشر و پخش شده است.

برای پاکستان در افغانستان قویترین شبکه تخریب کننده حقانی بوده که توسط آنها بزرگترین حملات خونبار را انجام داده است. این گروه مستقیم از آی اس آی دستور می گیرد و ماموریت برای ویرانی افغانستان دارند و در پهلوی تخریب ها، جان هزارها انسان را نیز گرفته اند. پاکستان به بهانه ترس از نفوذ هند در افغانستان گروه های تروریستی را حمایت می کند و برای تطبیق اهداف خود از آنان استفاده می کند. استخبارات پاکستان در شرایط حاضر برای شبکه حقانی و گروه داعش وظایف مشترک را سپرده است و آن اینکه چگونه  بتوانند در افغانستان زندگی سکهای این کشور را تهدید کنند ، تا آنها مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شوند .

سرانجام چندین حملات وحشیانه شبکه حقانی و داعش  بر هندوهای افغانستان که به حمایت آی اس آی صورت گرفته باعث شده که کشور هندوستان از پناهندگی هندوهای افغانستان به آن کشور استقبال کند  نظر به گزارش ها هشت گروه از هندوهای افغانستان به هند رسیده است و متباقی شان هم در نامه های بعدی به آنکشور رهسپار خواهند شد و تنها دلیل آن حملات سازمان یافته ازسوی آی اس آی پاکستان است  که آنها بخاطر حفظ جان شان مجبور هستن افغانستان را ترک کنند.

اما در این زمینه تأکید حکومت افغانستان اینست که نباید از اثر تهدید های ناممکن سک های افغان وطن شان را ترک نمایند. سک ها مانند عام شهروندان افغانستان در این کشور زمین زراعتی، آبادی، دوکانها و کاروبار دارند و با هموطن های خود (افغانها) فرهنگ مشترک دارند. افغانها برای سک ها در افغانستان چنان ابراز محبت دارند که آنها اصلا تصور هم نمی کنند که در این وطن بیگانه باشند. افغانستان وطن آنها است آنها مانند تمام شهروندان دارای حقوق شهروندی مطابق قانون اساسی افغانستان میباشند و هندوهای در این کشور بنام شهروندان اهل هنود یاد میشوند.

استخبارات پاکستان طور وانمود میکند که زندگی برای سکها در افغانستان هر قدر که تنگ باشند به هماند اندازه نفوذ هند در افغانستان کم شده می تواند. سک ها از ولایت غزنی اکثرا بیرون شده است، نظر به معلومات در ولایت غزنی 500 سکها زندگی می کردند و اکنون به تعداد 100 تن آنها باقی مانده است. حمله بالای گروه از سکها که به دیدن و خوش آمد گفتن به رئیس جمهور به مقام ولایت رفته بودند بعد از آن حادثه ویک سال قبل از امروز حمله بالای درمسال هندوها در کابل، سک ها را مجبور به خروج از افغانستان کرد. مسئولیت پذیرفتن این حملات را آشکارا داعش به عهده گرفت، اما با شبکه حقانی یکجای پلان کرده بودند و تطبیق کرند که در نتیجه آن دها تن از شهروندان عزیز اهل هنود کشته شدند.

Leave A Reply