همدستی داعش و شبکه حقانی برای وخامت اوضاع افغانستان

شمس حقجو

0 106

 لویه جرگه چندی پیش به روز جمعه گذشته آغاز شد و به مدت سه روز ادامه داشت که در آن نمایندگان مردم به دولت توصیه کردند که زندانیان را آزاد کند و برای آوردن صلح مشاوره و مذاکرات را آغاز نمایند  . سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی افغانستان به اعضای مجلس اطمینان دادند كه به دشمن اجازه هیچ نوع حركت را نخواهند دادند . به یقین که  ارگانهای امنیتی و دفاعی شب روز بیدار بودند و به دشمن فرصتی نمی دادند که هرگونه اقدام اشتباه و مخرب را انجام دهند. در روز اول جرگه ، نیروهای ویژه اداره امنیت ملی ساحه را ضبط کردند که در آن راکت ها را به سمت تالار جرگه عیار نموده بودند و می خواستند به جرگه حمله کنند این حمله توسط داعش و شبکه حقانی طرح ریزی شده بود ولی توسط نیرو های امنیتی کشف و خنثی گردید . این خبر نخست از رسانه ها پنهان نگه داشته شد تا اعضای جرگه در هراس نباشند بعدآ در رسانه ها شریک شد.

طبق اطلاع امنیت ملی در جریان جرگه مشورتی ۱۳ هدف نظامی شبکه حقانی و داعش توسط نیروهای امنیت ملی کشف و خنثی شده است . برخی از اهداف زمانی بود که جرگه به پایان رسید و اعضای آن مورد حمله قرار گرفتند اما خوشبختانه جرگه در یک وضعیت امن به پایان رسید و مردم به خانه امن و سالم برگشتند. دشمن همیشه در صدد حمله به برنامه های ملی است که منعکس کننده فعالیت های تروریستی شان می باشد . با این حال ، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان  چنان هوشیار در برابر تروریست ها بودند که آنها با موفقیت برنامه صلح ملی را به اتمام رساندند و اعتماد همه اعضای لویه جرگه را جلب کردند و آنها از نیروهای افغان تشکر کردند. برنامه های جدید داعش و حقانی حملات آنچنان گسترده و پیچیده ای است که برنامه ریزی و اجرای شبکه حقانی و قوه انسانی داعش و شبکه حقانی که هر دو دستور از ISI پاکستان گرفته و ویرانی هایی را در افغانستان انجام می دهند.از روزی که توافق بین ایالات متحده و طالبان شده است حقانی و داعش یک گروه مشترک برای حملات بزرگ را ترتیب کردند.

Leave A Reply