خشونت طالبان سبب بی باوری مردم به صلح گردیده است

شمس حقجو

0 38

جنگ و خشونت اخیر طالبان افغان ها را از روند صلح نا امید کرده و اعتماد آنها به این روند رو به زوال است.

طالبان نه تنها نتوانسته اند وعده های خود در مورد کاهش خشونت عمل کنند ، بلکه خشونت ها را تشدید کرده اند ، که از نظر دولت ، مردم و جامعه جهانی مقصر آنها هستند.

از زمان آغاز مذاکرات بین افغانی در دوحه ، درگیری ها در این کشور افزایش یافته و مردم افغانستان طالبان را مقصر می دانند.

به همه معلوم است که دولت افغانستان برای تأمین صلح اقدامات زیادی انجام داده است ، اما از طرف دیگر طالبان با تشدید خشونت ها پروسه صلح را با نا امیدی روبرو کرده اند .

طالبان می دانند که با خشونت نمی توان به هیچ چیز دست یافت ، شما ممکن است گزارش هایی را در هلمند و قندهار دیده و شنیده باشید که ده ها تن از فرماندهان طالبان در جنگ کشته و زخمی شده و از منطقه فرار کرده اند. مجبوریت طالبان از خشونت و جنگ این است که اگر آنها جنگ نکنند ، استخبارات خارجی هیچ فرصت و پولی برای آنها نمی دهند ، بنابراین آنها می خواهند جنگ را تشدید کنند و از این طریق درآمد کسب کنند. طالبان چند روز پیش به منطقه دشت ارچی کندز حمله کردند اما با رسیدن کماندوها ، طالبان از این ولسوالی عقب نشینی کردند و بازار دشت ارچی را ترک نمودند و در نتیجه ۷۰ نفر کشته بجا ماندند .

مفاد این جنگ چه بود ، فقط این که صدها خانواده آواره شدند ، هزاران خانواده آشفته شدند و کودکان قربانی جنگ شدند. فرماندهان و رهبران طالبان از مزایا بهره مند شدند، رهبران سیاسی از جنگ امتیازات میگیرند و قومندانان جنگی از این جنگ پول گرفتند. قرار داد جنگ طالبان این است که به قومندان که بیشترین جنگ را می کنند و بیشترین خون را می ریزند به همان اندازه امکانات بیشتری داده می شود.

طالبان به جز بی ثبات کردن و قربانی کردن افغانها در جنگ ، هیچ چیز دیگری را نمی توانند به دست بیآ رند. طالبان به یک دانه سرطانی برای افغان ها و افغانستان تبدیل شده اند و تا زمانی که این دانه ها یا درمان نشوند و یابرچیده نشوند ، خونریزی ادامه خواهد یافت.

همه شاهد هستیم که دولت افغانستان تعهد خود را نسبت به صلح نشان داده ، زندانیان را آزاد کرده ، مذاکرات را آغاز کرده است ، به طالبان وقت داده است ، اما هنوز این گروه دستورات پاکستان را روی میز مذاکره و نظام 20 ساله و دستاوردها را می خواهند به هدر بدهند ، اما افغان ها هرگز به این گونه صلح معامله نخواهند کرد .

Leave A Reply

Your email address will not be published.