خوش بینی ها در پروسه صلح ویدار عمران خان با حکومت افغانستان

نیلوفر مستعد

0 42
سفر عمران خان نخست وزیر پاکستان به کابل در حالی صورت می گیرد که خشونت در افغانستان در بالاترین حد خود قرار داردطالبان هر روز جان افغان ها را می گیرند ،هر روز مردم و خانواده ها را به دلیل جنگ آواره می کنندهر روز کودکان و زنان بیگناه را قربانی می کنندطالبان هر روز به غیرنظامیان حمله می کنندطالبان هر روز ماین ها را بر غیرنظامیان در ولایات مختلف منفجر می کنندطالبان هر روز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را به شهادت می رسانند.طالبان هر روز خانه های مردم را به خود سنگر میسازند و به نیروهای افغان حمله می کنند.
طالبان هر روز مردم را شکنجه می کنندو طالبان هر روز کارهایی انجام می دهند که در هیچ دین بشری وجود ندارد ، اما از آنجا که انگیزه های طالبان جنایتکارانه است ، آنها به دنبال بهانه هایی برای همه اینها هستند و متأسفانه این توجیهات را به اسلام ربط میدهند . طالبان اکنون به طور گسترده توسط افغانها محکوم شده اند و دولت افغانستان در تلاش است تا با بادار اصلی طالبان در مورد چگونگی بازگرداندن این گروه از خشونت صحبت کند.
پاکستان اعتراف می کند که طالبان را راضی کرده است تا با ایالات متحده و دولت افغانستان مذاکره کنند ، اما روشن است که پاکستان طالبان را کنترل می کننداگر ریموت طالبان در اسلام آباد نبود ، حداقل یک روز آنها واکنش نشان می دادند و می گفتند ما هرگز در دست پاکستان نیستیم و برای گفتگو با آنها نشسته ایمدولت افغانستان برای صلح در همه کشورها را کوبیده و به آنها فهمانده است  که ثبات افغانستان به نفع منطقه و جهان استدولت افغانستان همچنین به اسلام آباد گفته است که یک وضعیت خوب در افغانستان می تواند بر پاکستان تأثیر بگذارد و اگر وضعیت بدتر شود ، پاکستان هم روز بهتری را شاهد نخواهد بود.

Leave A Reply

Your email address will not be published.