!خاطره هنرمند حنجره طلایی احمد ولی از شهید سردار محمد داودخان

قاسم باز

0 131

 ۲۰۲۰ / ۱۱ / ۲۴

احمد ولی خواننده چهره دست و حنجره طلایی افغانستان چند سال قبل یک خاطره خود را در یکی از مصاحبه های خود که در کشور جرمنی به یک ژورنالست افغان انجام داده چنین میګوید.

« در سال ۱۳۵۴ وقتیکه ذالفقار علی بهتو صدراعظم انوقت پاکستان به کابل امد شبی در قصر ستور وزارت خارجه از جنانب اقای سید وحید عبدالله معاون وزارت خارجه افغانستان به افتخار وی دعوت مهمانی ترتیب داده شده بود، در ان شب دران دعوت از من خواهش شده بود تا من چند اهنګ بخوانم، وی علاوه میکند.

وقتیکه من به سر ستیج امدم دیدم جناب سید وحید عبدالله معاون وزارت خارجه نزدیک من امد بمن ګفت که رهبر [ داود خان ] میخواهد اولین اهنګ (ازارم مده که دلم تنګ است) بخوان ، احمدولی میګوید که من هم نظر به هدایت رهبر ان اهنګ را خواندم وقتیکه اهنګ را خلاص کردم متوجه شدم که داودخان بطور تشکری دست خود را بطرف من بالا کرد تشکر نمود من هم بلمقابل ادا احترام نمودم.»

هموطنان محترم ، تمام تپ و تلاش و هدف اصلی شهید سردار محمد داودخان سر موضوع پشتونستان همرای پاکستان پیدا کردن راه وصل افغانستان به بحر و خلاصی از محاصر اقتصادی و ترانزیتی پاکستان بود.

افسوس به حال ان عده افراد عقده یی با خبر و بی خبر میکنم  که سردار محمد داودخان را بخاطر براورده ساختن این هدف مقدس برای نجات افغانستان وی را ګنهګار در مخالفت به پاکستان مقصر میداند. در این اهنګ زیبا احمد ولی جان چقدر احساسات ملی، پشتونستان خواهی و ضد پاکستانی نهفته است.

واقعآ داودخان یک سیاستمدار مدبر و کارګشته بود. حتی در مجالس رسمی و دیپلوماتیک متوجه هر چیز بود.

روح شان شاد و یادش ګرامی باد، امین.

اینک ان اهنګ احمد ولی بنام ( ازارم مده که دلم تنګ است .)

Leave A Reply

Your email address will not be published.