در مورد رابطه پولشویی با تروریزم بیشتر بدانید

نیلوفر مستعد

0 43

شدت حملات گروه های تروریستی در اجرای جنایات ضد بشری که سالهاست به آن عادت کرده اند و در اکثر مناطقی که پای این افراطیون وحشی رسیده از این شیوه و تاکتیک استفاده نموده و می نمایند شدت جنایات و افراط گروه داعش در کشور های عراق ، سوریه و افغانستان به همه هویدا است .

گروهی طالبان هم در اینجا از همه پیش قدم جنایات بوده و بیشترین ابتکار عمل را همین ها از آدرس شبکه حقانی پیش میبرند که در دلخراش ترین حملات تروریستی در شفاخانه ها ، مکاتب ، پوهنتون ها ، مدارس ، مساجد و نماز های جنازه پای این گروه دخیل بوده و مسوولیت های جنایات حیرت انگیز را عهده دار گردیده اند که در هیچ قاعده و قانون جنگی جا نداشته حتی میتوان گفت ریکارد های تازه به تازه جنایات را اینها زیر نام اسلام و جهاد در کشور اسلامی علیه مسلمانان بخود اختصاص داده اند که یکی از اهداف راه اندازی چنین جنایات علاوه بر اینکه اجرای اوامر باداران خارجی شان بوده علاوة منافع مادی شان نیز در زمینه مضمر است که متصدیان کشت و قاچاق مواد مخدر از اول ظهور شان تا بحال بوده اند و از این راه رهبران و قومندانان شان با شرکای خارجی شان صاحب ملیونها دالر گردیده که حساب سرمایه های شان را غیر از بانگ های خارجی کمتر کسی میداند انتقال و سفید کردن این پولها نیازی بدوران در سیستم مالی کشور دارد تا جنبه قانونی را بخود بیگرد بنا با قانون مند شدن سیستم پولی در کشور و وضع قیودات بر چنین پول های سیاه از طرف مجامع بین المللی گروه های تروریستی با استفاده از نا امن سازی و شدت خشونت ها خواستن پرده نا امنی را بر تجارت حرام و ناروای خود بیندازند که به هیمن دلیل سالهاست اکثر مناطق جنوب غربی کشور مانند هلمند و اطراف کندهار و سایر نقاطیکه زیر سلطه گروه های تروریستی است زمینه کشت کوکنار تولید هروئین و قاچاق آن مساعد گردیده و سران گروه های تروریستی علنی به این تجارت با شرکای خارجی شان مشغول بوده که از همین جهت افغانستان در راس کشور های تولید کننده مواد مخدر قرار گرفته و بار این همه معاملات ناروا را ملت مظلوم افغانستان میکشد که روزانه صد ها جوان بناحق کشته میشود تا جیب و شکم چند مفسد مزدور پرباشد.

  به امید روزی که ملت مسلمان افغانستان از دامهای شیطانی اهریمنان زمان رهای یابد و در فضای صلح و امنیت زندگی مسالمت آمیزی را تجربه نمایند .

Leave A Reply

Your email address will not be published.