امتیاز طلبی با استفاده از هراس افگنی

توفیق عظیمی

0 37

در این اواخر کشتار مردم عام به اثر حملات تروریستی طالبان که شامل  انفجار،  انتحار، راکت پراکنی و حملات مسلحانه آن گروه میباشد به یک عمل عادی برای طالب های سفاک  تبدیل شده است .

 روزانه صد ها نفر از مردم ملکی در گوشه و کنار کشور قربانی خود خواهی و امتیاز طلبی طالبان میشوند ، و این کشتار از سوی طالبان به دلیل آنست که آنها در مذاکرات حل منازعات چندین ساله بین الافغانی در قطر بتوانند امتیازی بیشتری بگیرند .  وحشی گری شان علیه ملت افغانستان که انتظار دارند فردا حاکم بلامنازعه شان باشند افزوده خواهد شد و باداران شان هم در این عرصه بیشتر کمک شان می نمایند تا ملت شان را بکشند و نیروهای مقاومت خود را از بین ببرند تا زمینه تجاوز و اشغال برای آنها مانند گذشته مساعد گردد که در پنچ سال زمامداری نسبی که بر اکثر مناطق افغانستان این گروه مزدور داشتند همه دار و ندار نظامی و اقتصادی کشور را زیر نظر باداران شان از کشور خارج کردند ، از سلاح وسایط نظامی پیشرفته گرفته تا فابریکات تولیدی و حتی لین برق و آهن کهنه و استخوان مرده و ریشه درختان را هم به ملک تروریزم پرور و طالب ساز تحویل دادن حالا بار دیگر سیاست های جهانی در حال تغیر است و کشور های بزرگی که تا دیروز به بهانه مبارزه با تروریزم به این جا آمده بودن حالا بهترین دوستان و حامیان تروریستان گردیده و توافق نامه های دوستی با ایشان امضا کردن و روابط پشت پرده قبلی شان آشکار شد و با امضای توافقنامه بهانه قانونی جهت جلوگیری از انجام حملات و جنگ های زرگری شان مساعد گردید و راه برای همکاری علنی با دوستانیکه در قالب تروریزم جا گرفته بودن مساعد و آنها را منحیث طرف اصلی قضیه به جهانیان معرفی کردن و حالا که مذاکرات بین الافغانی ظاهرا در قطر آغاز شده اما هیچ گونه پیشرفتی در آن دیده نمیشود اما چیزیکه دیده میشود افزایش بی پیشنه انفجار ، انتحار ، ترور و حملات تهاجمی بالای افراد و نهاد های ملکی ، تحصیلی ، دینی و نظامی است که روزانه ده ها نفر در اثر آن شهید و زخمی میگردند و این همه تلفات و خسارات بخاطر امتیاز گیری به امر باداران شان صورت گرفته و میگیرد و مردم بیچاره مظلوم ما به ناحق تلف میشوند . بنا از مقامات دولتی جدا می طلبیم تا در قسمت تعیین سرنوشت مذاکرات دوحه قطر که تا اکنون بدون دست آورد و در حالت رکود قرار دارد تصمیم بگیرند تا از این دام شیطانی که به ظاهر نام دلپسند و مرغوب است باعث قتل صد ها افغان گردیده به ثمر بنشیند ویا قطع گردد .

Leave A Reply

Your email address will not be published.