چرا افراطیت؟

نیلوفر مستعد

0 36

بیماری مزمن که تعداد زیادی از دین داران و دعوت گران به آن مبتلا گردیده و ممکن است که جمع دیگری را در مسیر طوفان تنش آفرین خود قرار دهد ( تندروی) و افراط گرایی در دین است. در زبان عربی (غلو) به معنی بلندی، افراط و زیاده روی و مرزشکنی است. وقتی که گفته می شود: در دین غلو نمود، یعنی از حدود و مرز هایی که دین معین نموده پا را فراتر گذاشته مرزشکنی و زیاده روی می کند.

قرآن و سنت رسول خدا (ص) و یاران با صفا و بزرگان دین همه نسبت به تندروی و افراط گرایی هشدار داده و آن را نکوهش کرده اندَ خداوند ج در سوره نساء، آیه ۱۷ ارشاد می فرماید: که ترجمه اش چنین است؛ ای اهل کتاب در دین خویش افراط و زیاده روی نکنید و سخت گیری نه نمائید و در رابطه به خداوند ج جز به حق چیزی نگویید.

رسول اکرام (ص) سه بار فرمودند سخت گیران و تندروان شکست می خورند و رو به نابودی می روند.

 ابن مسعود (رض) می گوید ( قسم به پروردگاری که به جز او معبودی نیست، هیچ کس را ندیده بودم، که به اندازه رسول خدا (ص) و ابوبکر و عمر (رض) از دست افراط گران و سخت گیران نگران و از پیامد کار آنان در هراس باشند.) و باز میگوید: پیش از آنکه دانش از میان شما رخت بربندد، آن را بیاموزید و آموزش دهید، رخت بربستن علم یعنی مرگ علماء، لذا به علم و دانش بسیار اهمیت بدهید، زیرا شما نمی دانید چه موقع به آن نیاز پیدا خواهید کرد، گروهی در میان شما ظهور خواهد کرد، که به گمان خود شما را به کتاب خدا فرا می خوانند، اما خود آن را کنار نهاده اند، دانش را دریابید، و از دین سازی دوری کنید، و در دین خدا ج افراط و سخت گیری نکنید و برای محافظت از روح دین خالص تلاش کنید.

مسروق می گوید: ( همراه با ابی ابن کعب از جایی می گذشتیم، جوانی پیش آمد، و سوال کرد؛ در مورد فلان و فلان موضوع نظر شما چیست؟ ابی ابن کعب گفت: این چیزهایکه در مورد شان سوال می کنید، اصلاً تا کنون روی داده اند؟ جوان گفت: خیرابی گفت؛ صبر کن تا پیش بیایند، آن موقع ما هم جواب سوال تو را می دهیم.

حماد بن یزید المقری می گوید: ( پدرم برای من نقل می کرد روزی یک نفر نزد ابن عمر (رض) آمد، و از چیزی که به خاطر نمی آورم از او سوال کرد ابن عمر به او گفت: در مورد چیزی که روی نداده سوال مکن، من از پدرم بارها شنیدم، کسانی را که راجع به چیزهای فرضی و خیالی سوال می کردند، نفرین می کرد.

دین مقدس اسلام، دین اعتدال و میانه رو است هرگونه افراط و تفریط و سخت گیری را در پرتو روشنایی قرآن و سنت به شدت رد می کند، چنانچه پیامبر بزرگوار اسلام می فرماید: که شما مسلمانان را به بهشت بشارت بدهید و آنان از اسلام متنفر نسازید روی همین ملحوظ این گروه ها باید اعتدال و میانه روی را در پیش بگیرند از خشونت و تندروی بپرهیزند و رضای خداوندمتعال ج را از آن خود نمایند.

Leave A Reply

Your email address will not be published.