بودجه سال 1400 و کشمکش های دو نهاد

شمس حقجو

0 66

وزارت مالیه بودجه مالی سال۱۴۰۰ را دو ماه پیش برای تصویب به مشرانو جرگه و ولسی جرگه ارسال کرده بود ، اما پس از دو ماه تأخیر ، بودجه هنوز تصویب نشده است. مشرانو جرگه بودجه را بر اساس وضعیت و درآمد و ظرفیت دولت تصویب کرد ، اما ولسی جرگه بنا به تمایلات و خواسته های میر رحمان رحمانی  و تعدادی اعضای آن بودجه را به گروگان گرفته و از تصویب آن سرباز میزند .

ولسی جرگه سه هفته پیش به رد بودجه سال مالی ۱۴۰۰رأی داد ، دولت افغانستان یک سری تغییرات در بودجه ایجاد کرد و آن را برای تصویب به مجلس عوام فرستاد ، اما باز هم از سوی ولسی جرگه رد گردید . بودجه مالی۱۴۰۰ دولت برای بودجه عادی۳۱۱ میلیارد افغانی است و بودجه انکشافی آن۱۶۱ میلیارد افغانی است که بیشتر از درآمد سالانه است اما ولسی جرگه هیچ تحلیلی از وضعیت ندارد و بودجه را رد می کند ، بهانه برخی اعضای ولسی جرگه افزایش معاش سربازان ، معلمان و کارمندان دولت و متعادل سازی حقوق است. اما در واقع ، قصه در پشت صحنه متفاوت است. برخی از گروه های جرگه می خواهند که دولت قراردادهایی شان را در بودجه بگنجاند . به عبارت دیگر ، رئیس و تعدادی اعضای ولسی جرگه در ازای تصویب بودجه سال مالی از دولت باج می خواهند ، اما دولت تمایلی به پرداخت باج دهی ندارد. اینها پروژه های مالیاتی است که برای شرکت های برخی اعضای مجلس طلب می شود و همچنین برخی مطالبات غیرقانونی دیگری که مورد قبول دولت نیستند. اگر خواسته های نامشروع وکلا در ازای تصویب بودجه ، در همان روز ، پذیرفته میشد ، افزایش حقوق سربازان و معلمان در دستور کار آنها نمی بود  ، حالا که این خواسته های شخصی آنها از سوی حکومت پذیرفته نشده مسئله حقوق سربازان و معلمین را بهانه برای فشار بالای حکومت جهت قبولی و راه اندازی تجارت های شخصی شان براه انداخته اند .

درآمد دولت در مقایسه با بودجه های انکشافی و بودجه های عادی نصف شده است ، درآمد سالانه۱۳۹۹ کمتر از ۲۰۰ میلیارد افغانی بود ، اما بودجه آن ۴۷۲ میلیارد افغانی است. اگر جرگه حداقل به توضیحات وزارت مالیه گوش می داد و تحلیل دقیقی از وضعیت میداشت ، بودجه را تصویب میکرد .

حالا اگر بودجه به زودترین فرصت تصویب نشود ، همه پروژه ها و معاشات به تاخیر می افتد. این اولین ماه سال مالی است. معاشات کارمندان دولت و سربازان باید ارسال میشد ، اما بودیجه توسط ولسی جرگه به گروه گرفته شده است. معاشات تا زمان تصویب بودجه به تاخیر می افتد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.