صلح ابزاری نمیتواند ما را به سر منزل مقصود برساند

0 63

دیرست مردم ستم کشیده ما انتظار آمدن صلح و تامین امنیت را در کشور خود دارند و از هر کس و هر جریان و کشور های دور نزدیک خصوصآ کشور های ذیدخل در قضیه لاعلاج این سرزمین میخواهند صلح را برایشان به ارمغان بیاورند اما کجاست که کسی بداد این ملت مظلوم برسد و هر کشوریکه بنحوی در این قضیه علاقمندی دارد بیشتر از آن چشم داشت نفع و مداخله در امورکشور ما دارد و علت اصلی دوام بحران هم مداخله کشور های بظاهر دوست و همسایه مسلمان و دیگر استمعار گران دور و نزدیک است که بخاطر اهداف شوم استعماری شان شعله جنگ را در کشور ما دومدار نگهداشته اند و قربانی آن افغانهای مظلوم و بیخبر است که ساده لوحی و خوشباوری ما باعث افتیدن ما بدامهای شیطانی زیر پوشش و شعار های مقدس ما بانه دین شریعت، جهاد و تطبیق شریعت است که شکار دشمنان دین وطن می شوند که در حقیقت قضیه جنگ و صلح را هم مربوط همین مداخله گران است که طور مثال پروسه صلح فعلی که مدیریت آن بدست لابی گران و حامیان تروریستان است نمی گذارند طی دوماه تیم مذاکره کننده گان قادر به توافق روی تهیه اجندا گردند و اینکه روی موضوع اصلی چوقت و تا چه مدت بحث و مذاکره خواهند کرد خدا میداند؟ برعکس از نام صلح چه استفاده جوی های روا و ناروا صورت می گیرد که در نتیجه آن شش هزار تروریست اسیر جنگی که اکثر واجب اعدام بودن رها شدن مخالفین اکتفا نکرده هر روز در کشتن افغانهای مظلوم شدت وحدت بخرج داده با وسیله های انتحار، انفجار، حملات تروریستی و تهاجمی در کوچه و بازار و شهر و دیار مسلمان بی گناه را می کشند اطفال معصوم را یتیم و زنان مظلوم را بیوه و بی سرپناه می سازند. گویا از این وطن کشتار گاه (کربلا)ساخته اند نه از خدا می ترسند و نه از پیامبر شرم دارند که زیر نام دین و شریعت خدا و پیامبر کلمه گویان دین را سر می برند و دارای های ملت را به یغما می برند و تاسیسات عام المنفعه را آتش می زنند و بر مکاتب و شفاخانه ها حمله می کنند و صد ها جنایت دیگر را انجام می دهند و این را زیر نام جهاد در راه دین خدا انجام می دهند شرم باد بر شما دروغ گویان و کاذبین خدا ناشناس که زیر نام دین و خدا مسلمان می کشید و جنایت می آفریند با کسانی که بهانه جهاد تان بود صلح کردید و برادران مسلمان خود را می کشید وزیر دفاع آمریکا اعلان کرده که طی سال ۲۰۲۰ یک نفر هم در افغانستان تلفات ندارند ولی هزاران نفر افغان بی گناه از طرف همین تروریستان وحشی کشته شده اند.

این است حقیقت ادعای مسلمانی مدعیان کاذب و چهره اصلی آدم کشان قرن بیست و شاید هم در ۲۱ ادامه پیدا کند اگر مردم ما بیدار نشوند و از خود دفاع نکنند شاید از این بیشتر و بدتر شود.

Leave A Reply

Your email address will not be published.