افزایش سو استفاده طالبان از مدارس دینی

عارف نظری

0 236

به دنبال توافقنامه دوحه که توسط ایالات متحده و طالبان امضا شده ، طالبان با کمبود نیروی جنگی روبرو شده اند. دلایلی که طالبان در میدان جنگ با کمبود اشخاص روبرو هستند چیست؟

ستیزه جویان طالبان که سالهاست با فقر مشکلات و گرسنگی جنگیده و به هلاکت رسیده اند ، اکنون دریافته اند که جنگ ،جنگ قدرت و امتیاز است و در این جنگ هیچ چیزی بخاطر رضای خدا و حور های بهشتی نیست . تعدادی زیادی از آنها پی برده اند که توسط رهبران شان بنام دین و شهادت مورد سو استفاده قرار گرفته اند .

آنها متوجه شده اند  که رهبرانشان معامله می کنند و هر زمان که منافع شان محافظت می شود  در همان روز جنگ را متوقف می کنند ، اما اگر از منافع شخصی آنها محافظت نشود ، جنگ ادامه دارد.

ستیزه جویان طالبان رهبران خود را در توافق با ایالات متحده مشاهده کرده اند  ، رهبران طالبان سالها تلاش کرده اند تا جنگجویان خود را متقاعد کنند که ایالات متحده به افغانستان حمله کرده و جنگ باید تا زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان ادامه داشته باشد.

سوال جنگجویان طالبان این است که این جنگ برای چیست؟ رهبران طالبان به ستیزه جویان خود گفته اند كه به نیروهای آمریکایی حمله نكنند و شهروندان افغانستان را بکشند  . همچنین سوال اینست که اشغالگران در افغانستان چگونه امن هستند و شهروندان در امن نیستند ؟

به همین دلیل ستیزه جویان طالبان تمایل به جنگ در مقابل افغان ها ندارند ، زیرا رهبران و فرماندهان طالبان دیگر دلیلی برای ادامه جنگ ندارند.

حالا طالبان یکبار دیگر روی به مدارس دینی  و مکاتب پاکستان آوردند آن مکاتب و مدارسی  هایی که در آنها  مهاجرین درس می خوانند . طالبان با بسیار چال و فریب تبلیغات شان را آغاز کردند که یکبار دیگر جوانان تنگ دست را فریب داده و برای جنگ در افغانستان بفرستند . در این عرصه آی اس آی با طالبان همکاری می کند و بطور خاص علمای دینی را برای تبلیغات گماشته اند که آنها مامورین استخبارات پاکستان هستند که در مراکز آموزشی و مدرسه ها نفوس دارند . این اشخاص با بسیار مهارت به مرکز های آموزشی و مدرسه ها میروند که در آنجا افغان ها هستند آنها به انواع های مختلف جوانان را تشویق میکنن که در افغانستان بجنگند و از طریق نظام شرعی به اهداف شوم که به فایده خودشان است برسند .

Leave A Reply