مستوجب این همه مصیبت هاییم!؟

عبدالرووف لیوال

0 229

چرا ملت ما روز تا روز در منجلاب بدبختی فرو میرود؟

به فکر قصیر ما چند نُکته ی ذیل جواب گوی این چرا خواهد بود:

در قدم نخست ناگفته پیداست که الحمد لله 99.99 در صد مردم کشور ما مسلمان اند و سخت معتقدبه شرع دین مقدس اسلام ، حتی بیشتر از ممالک دیگر اسلامی ولی با وجود این عقیده ی راسخ ،تیکه داران اسلام توانستند بالای شان بنام اسلام تجارت نمایند دلیلش اینست که ازکوتاه فکری ،دُگم پرستی آنها استفاده نموده آنها را به طروق انحرافی بنام قادیانی، مودودی، وهابی ، سلفی ،دیوبندی ،قطبی،بوکوحرامی،القاعده وداعشی از اصول زرین زمان رسالت حضرت محمد (ص) ، خلفای راشدین وصحابه ی کرام انحراف داده به خاطر دست یابی منفعت برای خودها این مسلمانان نازنین را استعمال مینمایند و مردم هم درمیان این همه اشباح راه خودراگم کرده اند.

ثانیاٌ : چرا سایر کشور های بزرگ اسلامی مانند مصر، اندونیزیا،ترکیه ، ایران،آذربایجان ، تاجکستان ، ترکمنستان وغیره دررفاه ، آسایش وصلح زندگی دارند ؟ بخاطریکه مردم آنها مسلمانان هوشیار وهرگز فریب دسته ها وفرقه های فوق را نه خورده واستعمال نمیشوند.وبه همین خاطر اجازه نه دادن فعالیت به گروه های فوق درزمان سردارمحمد داوود شهید بود که مملکت ما در صلح وبه سوب ترقی راه می پیمود.

ثالثاٌ : هیچگاه ممالک فوق جهت مسموم سازی فکربِکروسُچه اولاد خود ، آنهارا به مدرسه های فرقه های فوق به پاکستان نمی فرستند ،جز افغانها .

رابعاٌ: اگر ما بغدادی ها، ابومصری ها، اسامه ها، ضیاوالحق ها، عزام ها، سودانی ها را اجازه ی سوار شدن بالایمان را نمیدادیم هرگز امریکای لعنتی بالایمان سوار شده نمیتوانست برای اثبات این ادعا قصه ی کوتاهی عرض میشود ، بدینقرار:

دو زن بدکاره اززندگی خود خسته شدند، یکی به دیگرش گفت (خواهربخاطریکه ازین منجلاب وبد بختی رهایی یابیم ، بیا! اززیر کمان رستم تیر شویم تا مرد گردیم ) دومی خندیده در جوابش گفت { هی ، خواهرک ! اگر من وتواز تحت کمان رستم عبور هم کنیم این مردها بالای ما آموخته شده اند ،هیچ سودی ندارد وایلا دادنی ما نیستند}

خدا کند که این بار داعش سوار ما نشود.

Leave A Reply

Your email address will not be published.