طالبان قاچاقبران اصلی مواد مخدر در افغانستان  

توفیق عظیمی

186

در این اواخر که جنگ های شدید روانی از سوی استخبارات منطقه در قبال افغانستان از سوی این دشمنان ذبون براه افتاده است گروه طالبان بدستور باداران شان نیز تمایل شدیدی به پنهان کاری پیدا کرده اند.

 ساحات و اراضی زیر حاکمیت این گروه نه صدا دارد، نه تصویر دارد و نه هویت. این گروه در دوره‌ای که بر بیش از ۹۰ درصد خاک کشور نیز حاکم بود، تصویر و هویت نداشت و رهبر متوفا و کنونی آن نیز هیچ نوع تصویری رسمی از خود ندارد.

گروه طالبان به خبرنگاران و نهاد های معتبر جهانی نیز اجازه نمی‌دهد تا از کانال‌های مالی، منابع عایداتی و سازوکار اداری ان معلوماتی جمع آوری کنند. اما پرسش این است که چرا طالبان این قدر متمایل به پنهان کاری و اختفا است و چرا تصویری از خود ندارد.

پاسخ به این پرسش‌ها هم آسان است و هم مشکل؛ زیرا در کلیت امر بر کسی پوشیده نیست که گروه طالبان بر یک اقتصاد جرمی و مجرمانه ایستاده و مواد مخدر و قاچاق معادن و اخاذی از کانال‌های بزرگ درآمد این گروه به شمار می‌رود. ولی در جزئیات اگر وارد شویم، نیاز به تحقیقات و جستجو می‌رود تا معلوم شود که این گروه به صورت مورد به مورد از کدام راه‌ها تامین بودجه می‌کند.

در کنار قاچاق مواد مخدر و معادن و اخاذی و باجگیری، گروه طالبان از سازمان‌های استخباراتی نیز وجوهاتی دریافت می‌کند.

یک گزارش سازمان ملل متحد حاکی است که گروه طالبان در سال ۲۰۲۰ میلادی ۴۶۴ میلیون دالر از قاچاق مواد مخدر، تا سقف ۴۰۰ میلیون دالر از قاچاق معادن  و مجموعاً در حدود ۱.۶ میلیارد دالر از اخاذی‌ها و وجوهات استخباراتی در آمد داشته است.

فساد در دستگاه حکومتی افغانستان نیز یکی از عواملی است که گروه طالبان از آن استفاده کرده و درآمد زایی می‌کنند.

بنا بر این، چون اقتصاد و در امد گروه طالبان مبتنی بر قاچاق و غیرقانونی است، این گروه هیچگاه دست از مخفی کاری برنداشته است.

از جانب دیگر، طالبان به رغم مدعایی که مبنی بر جهاد علیه اشغالگران دارند، خود عامل اصلی ادامه تجاوز و اشغال بوده و با اقدامات غیر قانونی و مجرمانه مثل دخالت در قاچاق مواد مخدر، استخراج غیر قانونی معادن افغانستان و اخاذی و باجگیری از مردم و شرکت‌ها و تاجران و مسیرهای مواصلاتی زمینه حضور و تداوم اشغال را هم از نوع امریکا  ناتو و هم از نوع سازمان‌ها و شبکه‌های تروریستی فراهم می‌کنند.

گروه طالبان در جنگ است که تجارت پرسود قاچاق موادر مخدر و معادن را گسترش و رونق داده و اگر جنگ نباشد، چنین پول باد آورده از دست خواهد رفت، پس جنگ برای گروه طالبان سود آور بوده و یکی از دلایل عدم تمایل این گروه به صلح نیز سود آور بودن جنگ پنداشته می‌شود.

با این توضیحات، گروه طالبان بیشتر از آن که یک سازمان جهادی علیه اشغال باشد، یا «یاکوزا» منفور افغانستان است که روزی باید حساب پس بدهد.

Comments are closed.