ښوونځي او مسجدونه خپلې ازادۍ ته پریږدئ

0 358

!
ناصرخان شیرزی
ښوونځي او مسجدونه داسي ځایونه دي ، چې کم عمره ماشومان پکې د خپل راتلونکي برخلیک ټاکي ، د ژوند اصول زده کوي ، په الهي قوانیو ځان پوهوي او د ژوند په اوږدو کې یې عملي کوي.
خو په دې وروستیو کلونو کې د هر طرف څخه ښوونځي او مدرسې له ستر ګواښ سره مخ دي ، تنکي ګلان پکې رژیږي ، قران ، حدیث او نور… درسي کتابونه پکې د اور په لمبو سوزي .

څه ښه یې ویلي دي، ( چاچې ځان وپیژندلو هغه الله ج ډیر ښه وپیژندلو.)
نو ځان او الله ج خو په مدرسو او ښوونځیو کې سم پیژندلی شوو، که دا حق راڅخه واخیستل شی ، نود راتلونکي نسل به مو څه حال وي؟
د کندوز هاشمیه مدرسې رانیولې د ننګرهار د مومندرې ښوونځيو او بلاخره په دې وروستیو کې د ښار هرځای مسجدونو حال ته خو لیږ فکر وکړئ!
اخ ! سړی ودردیږي ، چاته وژاړو ، چاته د زړه خبره وکړو؟
اخیر تر کومه به مو داحال وي؟؟

زه په اوسني جنګ کې ښیکلو غاړو څخه ، که دولت وي او که هرڅوک دا غوښتنه کوم، چې ښوونځي او مسجدونه د ټاکنو ځایونه نه دي ، دا سنګرونه نه دي ، دا پټنځایونه نه دي.

ښوونځي او مدرسې تعلیمي ځایونه دي ، داباید همداسی ازاد پریښودل شي ، پږدئ چې دلته مو نوی نسل علم زده کړي ، ځان وپیژني ، الله ج وپیژني، د ژوند اصول او ډیر نور… څه زده کړي، نو لطفاً ښوونځي ، مدرسې، پوهنتونونه او مسجدونه خپلې ازادۍ ته پریږدئ!

Leave A Reply