که دا مرغه اوس ژوندی وای، څه به مو کول!

0 813

مرغان به مو ډېر لېدلي وي، واړه، غټ او درميانه، خو د داسې مرغه په اړه به مو نه وي اورېدلي چې د زارفې هومره غټ و، په هوا کېده به او حتا ډايناسوران به يې خوړل.
دغه مرغه هيټز پيټېرکس نومېده او له نن څخه اويا مېليونه کاله مخکې يې پر ځمکه ژوند کاوه.

اوس بريتانوي ماهرانو د رومانيه په ټرانسلوينيا سيمه کې د هيټز پيټېرکس هډوکي موندلي او څېړنې يې ورباندې کړې دي.
دوی وايي، هيټز پيټېرکس غاښونه نه درلودل، ډېره اوږده غاړه، غټه او تېره مښوکه يې درلوده، له هوا څخه به راکښته کېده او د ډايناسورانو بچيان به يې ژوندي تر ستوني تېرول.

د څېړونکيو په خبره، د هيټز پيټېرکس وزرونه دوولس دوولس مټره اوږده وو او که اوس ژوندی وای، چې په هوا وای، لکه الوتکه داسې به ښکارېده.

 

سرخط ورځپاڼه

Leave A Reply