اوازه ده چې کوم افغان له اوږدې جلا وطنۍ خپل هېواد ته راستون شو

0 965

کوم افغان له اوږدې جلا وطنۍ خپل هېواد ته راستون شو او خپل بکس یې کېښود او له ډېرې خوشالۍ یې سجده وکړه تر څو د وطن خاوره ښکل کړي، خو چې سر یې را اوچت کړ نو ګوري چې بکس یې نشته.

Leave A Reply