ستاسې د ورغوو د مينې ليکې څنګه جوړې دي؟

0 1,170

خپل دواړه لاسونه لپه کړئ، برابر يې سره ونيسئ او بيا وګورئ چې ستاسې د ورغوو د مينې ليکې څنګه رسم شوې دي.
د مينې ليکې له کوچنۍ ګوتې پيل او د شهادت په ګوته ختمېږي.
که تر کوچنۍ ګوته لاندې د دغو ليکو سرونه سره يو ځای شوي وي، لکه پورته عکس، نو تاسې يو بختور څوک ياست، تاسې په ټولنه کې د هوښيارانو له ډلې يو ياست، مينه او ملګرتيا تر اخيره پالۍ او په هيڅ صورت نه غواړئ چې تاوان ورته ورسېږي. نرم طبيعت لرئ او د ژوند ډېرې لوړې او ژورې مو نه خوښېږي.

که مو د ښي ورغوي د مينې ليکه، تر چپ هغه لوړه وي، تاسې تر خپل عمر زيات هوښيار او د ډېرې تجربې خاوندان ياست. غواړئ تر ځان له مشرې ښځې يا سړي سره مینه وکړئ او د ټولنې دودونو او رواجونو ته چندان نوک نه نيسئ. شپږم حس مو ډېر قوي دی.

که مو د چپ ورغوي د مینې ليکه، تر ښي هغه لوړه وي، تاسې ملګرتيا د ګټې په اساس پالئ، هيڅ کله په ملګرتيا او مينه کې نه احساساتي کېږي، تاسې د ژوند داسې ملګری خوښوئ چې يا تر تاسې کشر او يا د بل قوم او سيمې وي. ستاسې ټولې اړيکې د مينې او احساساتو په اساس نه، بلکې پر يو بل د فکري باور په زور مخ ته ځي. تاسې د ژوند په درپېښېدونکيو ستونزو کې ښه پوهېږئ چې څنګه یې حل کړئ.

 

سرخط ورځپاڼه

Leave A Reply