نوی کال/هلمند پردیس

0 785

نوی کال را نیږدې شوو، ملایان به بیا په ممبرونو له خولې ویژګرونه بادوي،د نوی کال لمانځل به ناروا بولي، خو د پرون ورځې وحشت چې د دوی ملګرو د کابل ولس په وینو کې ولمبولو، چوپ دی.
عجیبه د فرغونیت دوره شوه، انسان وژل روا او د نوی کال لمانځل حرام دی!!!
#مرګ د وخت په #فرغونیانو او مرګ د وخت په #پردیپالو غلامانو .

Leave A Reply