غزل

عبدالباري جهاني

0 110

شپې په لار کي سپینوم رویبار به راسي
یوه ورځ به ګوندي ږغ د مسیحا سي

هره شپه یې د راتللو زېری اورم
هره ورځ مي هوسونه نیمه خوا سي

خپل جنون مي په قولونو غولومه
وایم نن به مي قسمت بیرته پخلا سي

د ماشوم په څېر هینداري ته خندېږم
وایم اوس به مي همزولی خوا په خوا سي

دا یوه لمبه دنیا ته وه راغلې
چي نصیب په کوه طور کي د موسی سي

لکه ورځي په خپل عمر کي بهېږم
سمندر ته مي دی مخ ژوند ته مي شا سي

د یادونو پر ګرېوان مي اوښکي اوري
چي را یاده د بېلتون د شپې ژړا سي

هغه ورځ دي د وفا سترګي ور واوړي
ستا په مینه چي پر دار باندي رسوا سي

جهاني یم که رخصت سوم بیا به نه یم
خدای خبر چي بیا به بل دلته پیدا سي

د ۲۰۲۰ کال د فبروري پنځمه، ویرجینیا

Leave A Reply

Your email address will not be published.