تـر څـو؟/محمد یوسف خدمتګار

0 693

ځـوانـي دې تـیره کـړله وروره په پالش د پـنجاب
نـه دې پـوره کـړه خپله هیله نه خواهش د پـنجاب
بس کلـیـنر يي مـوټـروان نـه شـوې نـه ورسـیـدې
پـاې تـه ونـه رسـیــد پـه تاسـو ازمایـش د پـنجاب
ستاسې ټول شـته اوحاصلات خوري څه ویلی نه شۍ
پـه بــدلـه کې در کـوي لـقــب داعـش د پـنـجاب
یـو ځـلې وګـوره له سـواتـه تـر بـولان کـنـډ والې
بـیا پـرتـلـه کــړه سـوکالـي او آرامـش د پـنـجاب
ته کـراچۍ لاهـور خلیج کې مـزدورۍ وخـوړی
کـور دې ورانـیږي بې غـیرته په سازش د پـنجاب
په خـپل کاله کې دې واک نه شـته ځان ته فکروکړه
تـر څـو به ګرځي خـدمـتګار په ګـزارش د پـنـجاب

Leave A Reply