غزل/ بارکوال میاخېل

0 796

را وځي له هر کوره به تیارو ته یو مشال
غلیمه! پرې به نه ږدو مړه کېدو ته یو مشال

لېوان د تیارو انګولي په لار کې د سپېدو
پکار دی د مزلونو بدرګو ته یو مشال

چې بیرته پکې وغوړېږي ساه د ژوندانه
وروړو د ارمانونو هدیرو ته یو مشال

شړئ که مو له زړونو نه د کرکې تور پېریان
راوړو به دې د عشق خلوتکدو ته یو مشال

نور تت شول توپانو ته یې شو ختم د زړه زور
شو زېری د رڼا مو پښتنو ته یو مشال

چې زده کړي د تیارو له لښکرونو سره جنګ
ور ولېږئ د فکر مدرسو ته یو مشال

د شپې روې وکاږي بارکواله! ترې زړګی
پیدا چې کړو اغزنو مزلو ته یو مشال
__________________________
بارکوال میاخېل

Leave A Reply