خبرې کوي/بصیر بیدار ستوری

0 555

دا په دیوال چې اویزان تصویر خبري کوي
ماسره هر وخت د جانان تصویر خبري کوي

خړو ګردونو د بارودو کې یې رنګ بدل شو
د هر پښتون او هر افغان تصویر خبرې کوي

پخپله نه راځي تصویر یې په میسج کې راشي
د مسافر لالي ارمان تصویر خبرې کوي

په دروغو ځان رهبر کړي چل ول باندي ژوند تیروي
دوی د ولس دي قا تلان تصویر خبرې کوي

اوس زمانه هغسي نه ده خلک ټول پوهیږي
هر سړی پيژني خپل ځان تصویر خبرې کوي

خپله څهره که بدلوي او شکل ټول بدل کړي
بدل به نه شي په ایمان تصویر خبرې کوي

چې وژني ورور او پري د کفر فتوه هم لګوي
دا به وي څنګه مسلمان تصویر خبرې کوي

چې ائينه کې ځان ته وګورم ځواني را یاد شي
د سرمې سپين شولو ویښتان تصویر خبرې کوي

بیداره مه وایه ریشتیا دلته ریشتیا جرم دی
شاوخوا ‌‌‌‌‌‌ډېر وي دلالان تصویر خبرې کوي

بصیر بیدار ستوری

Leave A Reply