بصیر بیدار ستوری : مزدور/ غریب

0 612

ویښ شي نیمه شپه کې ورته وژاړي
ژوند نه په ګیله کې ورته وژاړي

راشي خالي لاس بچي ورمنډي کړي
ټول په دروازه کې ورته وژاړي

سهار وچه ‌‌‌‌‌‌ډو‌‌‌‌‌‌‌ډۍ وخوري اوبو سره
وږی نس غرمه کې ورته وژاړي

دا هم غریو نیولي په سلګو کې وي
ښځه یې په وره کې ورته وژاړي

څوک چې ورته نذر یا خیرات ورکړي
دواړه لاس جوړه کې ورته وژاړي

وویل بیدار غریبي ورکه شه
زړه به دي روژه کې ورته وژاړي

Leave A Reply