غزل / سید شاه سعود

0 1,390

ګلاب ترې هیر وي د سپوږمۍ هډو نامه نه اخلۍ
دلته خو څوک د زندګۍ هډو نامه نه اخلي

د وطن غم ترینه د مینې کیسه هیره کړله
اوس دا هلګ د دې جینۍ هډو نامه نه اخلي

هغه د اور لمبو کې ژوند مې راتازه شي راته
ما ته دې څوک هم د ځوانۍ هډو نا مه نه اخلي

هم دوۍ به وګورې چې ملا دې ماتوي او که نه
دا چې له تا د ازادۍ هډو نامه نه اخلي

د نجونو میره وه نکریزو به یې سا ایستله
اوس يې لاسونه د سیالۍ هډو نامه نه اخلي

سعود که ځان سره یواځې وي که خلکو سره
هم ستا کیسې کوي پردۍ هډو نامه نه اخلي

Leave A Reply