غزل / جلال امرخيل

0 927

په سترګو ړوند نه یم خو سترګې غړولی نه شم
سترګې دې جار شم په سرو سترګو درکتلی نه شم

لکه د ونې که له ځایه خوځیدلی نه شم
لکه اوبه هم پر هر لوري بهیدلی نه شم

د زړه درزا مې که در رسي راواپس شه ګلې
ژوند لکه دښته ، غږ له ویرې درکولی نه شم

نه زه خوشحال یم او نه مینه بدرګه راسره
تک تنها خو پر خونکارو لارو تللی نه شم

دغه خنجر مې پر زړه ښه دی ما بیداره ساتي
دغه خنجر چې مې له زړه څخه ویستلی نه شم

دنیا بدله شوه ، څهرې په یو نظر کې ښکاري
جامې خو څه ، ځان په کفن کې پټولی نه شم

مور مې ویل چې زه مړه کیږم ته مې سر ته ژاړې
جلاله زه خو دې په دې حالت لیدلی نه شم

Leave A Reply