غزل…/ زبیح الله احساس

0 865

ضرورت شي لکه سا غوندې يو څوک
هو د ژوند سترې اړتيا غوندې يو څوک

خدا کوم ځاى يې ښوده راته ويل يې
ما ليدلى پکې تا غوندې يو څوک

د غفلت له خوبه څنګه څوک راويښ کړي
پرې پوهېږي، د رڼا غوندې يو څوک

د زړه ټول حال ورته ووايې ماشوم شې
ته لرې داسې اشنا غوندې يو څوک!؟

ژړاګانې پسې لږ خو خلک ډېر دي
نن مړ شوى دى بس ما غوندې يو څوک

د سرطان پنځمه، 1396لمريز/بلخ

 

 

Leave A Reply