غزل/ طالب منګل

0 985

له دې نه نور څومره پښتونه انتظار په کار دی
د قوم وژونکو ته په دې خاوره سنګسار په کار دی

د جنګیالیو مقدسې تورې وغورځیدې
د مات لښکر را ټولولو ته سلار په کار دی

ولې فاتح شي په دې خاوره په وحشت میینان
دوی په موږ وار کړی خو دوی لپاره وار په کار دی

دا ډرامه چې اوس روانه، د پردو په لمسون
دې ډرامه کې د امان خوشال کردار په کار دی

دې ټوپکونو پایله څه وه خو له دغې ورسته
چاته رباب په کار دی چا ته هم سېتار په کار دی

تقدیر به ورسته رارسیږي خو طالبه وړاندې
ددې مخلوق په حسابونو کې تلوار په کار دی

Leave A Reply