غزل/ سپوږمۍ

0 616

جرګو سره زه نه ځمه جرګې ځان سره وړم
ملاله دمیوند یمه ټپې ځان سره وړم

دسرو پیزوان مې ورک دی لوغړنه پسې ګرځم
دسرو شوڼدو لپاره سِری لمبی ځان سره وړم

له خوبه لا کله بیدار یږی مړ پښتون
دسر ټیکری مې ورک دی شوګیری ځان سره وړم

وطنه ستا په سر به دمرګ دار ته غاړه کیږدم
زندان ته ځمه دارته زولنی ځان سره وړم

بنګړی مې دنازکو لیچو وتړل په شال
یادونه دې دغلو په ځیر له شپی ځان سره وړم

سپوږمۍ د څورلسمی یمه ړنا را خوروم
خپل قوم ته به ټپی څو زمزمی ځان سره وړم

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.