غزل/ ارواښاد صاحب شاه صابر

0 1,849

څه د جانان څه د سپریلی د ښکلی خیال په خوږو
خو نازولی زړه می لوی کړو د جمال په خوږو

یاران د شال او د شړی د فرق خبری کوې
مونږ د شړی په خوند خبر شو نه د شال په خوږو

دوې به تر څو څښی د ژوندون د حسن شهد په لپو
مونږ به تر کومی مطمین اوسو د سوال په خوږو

هغوی د مینی د وفا تقاضی څه پیژنی
هغه لوی شوی د احساس د استحصال په خوږو

که د حالاتو سترګی هرڅومره ترخی وی آشنا
ما د ژوند شپی ورځی خوږی کړی ستا د خیال په خوږو

Leave A Reply

Your email address will not be published.