سپوږمۍ/غزل  

0 577

د حورو په لټون کې ‌‌‌‌‌‌ډک جامونه او خمار
انسان دی اخر غواړی جنتونه او خمار

زه مسته مستی غواړم چې پیدا یم په قدرت
توپیر لری ستا نار د ا عزابونه او خمار

خدای ما یادوی ځکه چې زه تل یادوم خدای
نظر کې مې وسیږی دوزخونه او خمار

حساب او په کتاب چې شي نو څه ووایم زه ؟
زما نصیب کې شته محبتونه او خمار؟

زه دومره تلوسه لرم شرابو ته ساقی
بس دومره چې دنیا دا دریابونه او خمار

سپوږمۍ له تانه څه ګیله يي لری له سروره
زه غواړمه له خدایه سرورونه او خمار

سپوږمۍ

Leave A Reply

Your email address will not be published.