سپوږمۍ خرم/ غزل

0 451

کر دګلونو کړو الفت خـــــــوره وو
په سمه غر کې مـــحبت خوره وو

وه مسلمانه تندى مــــه تروشه وه
مونږ انسانان يو انسانيت خوره وو

ته د وطن دښتې ته راشه اشنا
بيا کې ګلونه دجـــــــنت خوره وو

نفاق مو نور هم ذلالت ته بيايې
لاسونه راکړه بس وحدت خوره وو

مونږه بس مينې سر مينه کړى
ځکه په زړونو کې عزت خوره وو

چې پوره نه شو له شملو نه سپوږمۍ
پیغلی خو شته مونږ حقیقت خوره وو

Leave A Reply

Your email address will not be published.