د نه هیردونکي شپون پرویر! / خالق . رشید

0 448

د نه هیردونکي شپون پرویر   !

تا به ویل …

وطن به جوړ شي خو د وینو د رودو په بــــــــیه  

پښتو به مړه وي د بې ننګو پښتنو په بــــــــیه  

حسن ښکلا به وي ، خو شعر به یی نه شي ستایی

حیا بي  نور ورځنې وړي  د ډالرو په بــــــــیه  

شملې به ځوړند وي پګړۍ به هټکړۍ وي دلته

خپل به دي خپله خرڅوي بیا د پردو په بــــــــیه  

د انسانیت معیار به هسې آزادي راټاکي

ښکلې حسینې به مې ځې د فاحشو په بــــــــیه  

د سر سړي به ټول سرټیټي وي دنورو مخکې

قدر به وي دهرچا هرچیرې د سپو په بــــــــیه  

شپونه ورځه الله  دمل زموږ  عرضونه ور وړه : 

دلته نازو په قرآن مري د  ګل ببو په بــــــــیه  

خالق . رشید

د ۲۰۱۷ کال د سپتمبر ۱۳  ، نوی ډیلی

Leave A Reply

Your email address will not be published.