مونږه افغانان يو/حامد الوتاند

0 437

دا وطن زمونږه مونږ د دې خاورې بچيان يو
مونږه افغانان يو ،مونږه افغانان يو
جګې مو شملې دي مونږ ساتوونکې ېي عسکر يو
لر يو که په بر يو
ټول يو اتلان که پښتانه که بلوڅان يو
مونږه افغانان يو، مونږه افغانان يو

دلته هزاره ، تاجک ،ازبک نورستاني اوسي
د نړۍ زمري اوسي، دنړۍ زمري اوسي
هېڅ توپير مو نشته که قرغز که ترکمنان يو

مونږه افغانان يو، مونږه افغانان يو

ټول مجاهدين شعار مو الله اکبر دی
قران مو رهبر دی، قران مو رهبر دی
دا مو دی ټاټوبۍ که هندوان او که سکان يو

مونږه افغانان يو، مونږه افغانان يو

تور او سور زرغون مو دی بيرغ ملي نشان لرو
غرونو کې بازان لرو، غرونو کې بازان لرو
هڅک د وي دايم د وي مونږ پرې مينان يو

مونږه افغانان يو، مونږه افغانان يو

پت مو دی عزت مو دی دا ملي وحدت مو دی
دا ملي وحدت مو دی ، دا ملي وحدت مو دی
دا زمونږه شمعه مونږ ېي واړه پتنګان يو

مونږه افغانان يو ، مونږه افغانان يو

Leave A Reply