حماسي شعر / سرور ستانکزی

0 553

شمله د احمدشاه به ټيټېدو ته نه پرېږدو
مونږ خپل ټاټوبی هیڅکله پردو ته نه پرېږدو

ددوی فطرت کی نغښتي دي داړل د انسانانو
وحشي ځناوران ځکه کوڅو ته نه پرېږدو

تازه په خوشبويي يی چی نفس د بېګانه شي
د خپل ګلبڼ ګلان داسې وږمو ته نه پرېږدو

د هغو خواته لاړ شه چی ذهنونه يی محکوم وي
ستا پوچه مفکوره مونږه ذهنو ته نه پرېږدو

نیکونو نه را پاتې ستانکزیه دا میراث ده
ځنځير د اسارت خپلو پښو ته نه پرېږدو

Leave A Reply