غدار / عاطف توقیر

0 411

لوږه غداره ده
په لوږه کې پر خېټه لاس ایښول ګناه ده
تنده غداره ده
په تنده کې اسمان ته هم کتل ګناه ده
توری غدار دی
په ریښتیاوو پوښل شوي، د لټون د نویو لارو پرانیستونکي واړه توري غدار
ده ریښتیا هم غداره
چې ورکوي پوهه ادراک دغه ریښتیا د بل هېواد جاسوسه
خوب غدار دی
د ژوندانه د بدلون ټول تصورات او اشارې د هر یو نوي لټون
پر نوې لار اخیستل شوي ټول ګامونه، ټول سوالونه غدار
وخت غدار دی
د وخت دا ساز و آهنګ هم، پر نوي سروز را ټوکېدونکې چیغې هم غدارې
مګر د لوږې په راج
مګر د ویرې په باج
مګر د غم په چیغه
ټول نڅېدونکي مداریان د دې وطن مینان

په دې وطن کې اوسېدونکی هر مین د ریښتیا
د ظلم و جبر او وحشت له لارې لرې سړی
دلته د ساه د اخیستو د حق غوښتونکی هر ځوان
د ژوند د روح هر پلټونکی خاندان
ټول دغه ټول غداران
د حاکمانو، د غټانو، د لښکر د مشرانو همېش
په اشارو نه نڅېدونکي خلک واړه کفار
ناقدین ټول دسیسه ګر او سوچ کوونکي ګستاخ
او مخبران دي ایجنټان دي هغه ټول قلموال
چې قلم خرڅ نه دي سرکوزي نه دي
د غریبۍ د آیت لږ بغاوت
او بیا د تندې د اوږدو اوږدو غرمو شکایت
ټول سپکاوی د بدبختۍ د مذهب
د خپلې خاورې له غلې نه خپله ونډه غوښتل
پاک الحاد دی
ځکه غنم خو هسې هم د شیطانۍ ایجاد دی
لوږه غداره ده
په لوږه کې پر خېټه لاس ایښول ګناه ده.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ژباړه: بارکوال میاخېل
۲۱ اپرېل ۲۰۱۸م کال
واشنګټن ډي.سي

Leave A Reply