برداشتی از تالار لویه جرګه سال ۱۳۹۹

سید عبیدالله نادر

0 116

یکی از کوتاهی ها و نارسائی های که ما داریم ،این است که توانائی پذیرش انتقاد را در بین همدیګر نداریم .در حالیکه انتقا دات سالم خودش به ذات خود ،راهی را به سوی اصلاحات بازمی کند ، زیرا از طریق انتقادات است که ما می توانیم ،که راه موانع را     در راه پیشرفت و ترقی دریابیم ،و به لغزش های خود هم متوجه  شویم ، نه اینکه آنرا سر کوب نمائیم ،در صورتیکه انتقادات از طرف اشخاصی باشند ،که راه بیرون رفت از بحران را برای ما نشان می دهد ، بهتر خواهد بود ،از جمله کسانی که انتقاد می کنند ،و راه بیرون رفت از معضله ها را می توانند ،نشان بدهند ،انتقادات این ګروه را باید شنید ، زیرا کسانی که انتقاد می کنند به اوضاع و احوال کشور زیاده تر نګران  هستند و می باشند ، و این نشان دهنده یی نهایت وطن دوستی آنهاست نه اخلال نظم عامه ،و دید وسیع دست های مرموز دشمن در مسائل داخلی و خارجی ما،که آنها در ذهن خود دارند ،پریشانی نهایت آنها را نشان میدهد، برخورد نا درست با وکیله محترمه بلقیس روشن در تالار لویه جرګه امسال که هم اکنون سال ۱۳۹۹است و جریان دارد مایه یی تأسف است ، این کاری درستی نبود ، آنهم هم لت وکوب توسط یک زن ، معذرت خواستن ریس لویه جرګه عبدالله عبدالله از بلقیس روشن کار عالی بود ، این را تقدیر می کنم ، ازینکه نزاکت های موضوع را درک کرده بودند ، این را هم ستایش می کنم ، البته باید یاد آور شد، که انتقادات پیهم از طرف مردم ، نګرانی شدید مردم را در مقابل مرد م وطن و حالات نشان میدهد ،درک این موضوع از طرف دولت مردان و سیاست مداران ، آګاهی  و اندیشه یی عمیق آنها در عمق موضوع نشان میدهد ، ضدیت باید در مقابل انتقاد نشان دا ده نشود ،البته ما به چشم سر مشاهده نمودیم ، که یک برخورد نادرست باعث این تشنجاب د ر تالار لو یه جرګه ګردید ، که تا حدی نظم را برهم زَد ،باید چنین نمی شد ، زیرا فلم ها تصاویر اخبارات ، مجلات همه و همه ثبت تاریخ می ماند،و برای کسی که جهت منفی را ګرفته شرم آور خواهد بود ،ما  بر عکس باید روحیه پذیرش  انتقاد را تقویه نماییم  ، زیرا کسانی که از بیرون نظاره می کنند کوتاهی ها و نارسائی های حکومت داران وقت خود را خوب تر درک می کنند ، در یک ضرب المثل عامیانه میګویند (سیر بین عقل چهل وزیر را دارد )، ملل پیشرفته جهان پیشرفت و ترقی خود را مدیون همین انتقادات سالم مردم ،بالای حکومت داران وقت بوده اند ،اګرچه نسبت به دهه های حکومت های استبدادۍ شکر الحمدالله تغیراتی زیادی در آزادی مطبوعات رسانه ها آمده ،که باعث افتخار است ،مشکلي بزرګی که که فعلأ خلق شده ،فضای بی اعتمادی و بی باوری است ، که از طرف دشمنان وطن خلق شده ،زیرا به هر کسی اعتماد نمودیم ، از کاسه دشمن آب میخورد ، بدین ملحوظ چون بی باوری و عدم اعتماد را دشمنان خلق نموده اند ،واضح است که غمخواران اصلی این مرز و بوم در مقابل بعضی از فیصله ها عکس العمل شدید نشان میدهند ، در اخر یاد آور می شوم بیایید روحیه یی انتقاد پذیری را تقویت نماییم ،

Leave A Reply