توسعه ربات‌های بیولوژیکی انسان‌نما

0 782

گروهی از دانشمندان موفق به توسعه یک ربات بیولوژیکی انسان‌نمای کوچک شدند که قادر به راه رفتن و شنا کردن است. این ربات کوچک که دارای عضله است، اولین رباتی بوده که با سلول‌های عضلانی کشت می‌شود.

این سلول‌ها به صورت اتومات کار می‌کنند و بافت‌های عضلانی را برای به حرکت در آوردن این ربات بوجود می‌آورند. این ماشین‌ها در حال حاضر به طور طبیعی زندگی کرده، رشد نموده و پیر می‌شوند. حتی این توانایی را دارند که در صورت ایجاد جراحت، آن‌را به صورت اتومات معالجه کند.

این گروه دانشمندان طرح‌های متعددی را برای به حرکت درآوردن این ربات‌ها در جهت خاص و کنترول حرکت آن‌ها با نور و یا جریان‌های برقی توسعه داده اند.

Leave A Reply