یا در دولت باشید یا اپوزیسیون دولت!/ ډاکتر نور خالدی

0 685

چند روز قبل صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه و رییس حزب جمعیت اسلامی گفت “مردم ما اگر به اندازه کوه هندوکش هم صبر و شکیبایی داشته باشند، باید تمام شده باشد و باید مسئولان پاسخ بدهند که تا چه زمانی ما قربانی بدهیم؟ … مردم باید رهبران خویش را وادار بسازند که صف دوست و دشمن را مثل سال های درخشان جهاد و مقاومت، واضح و روشن بسازند که ما بیشتر از این در فضای مبهم قربانی نشویم”. آقای ربانی از یکطرف در یکی از عالیترین مقامات دولتی قرار دارد در عین زمان نقش اپوزیسیون دولت را بازی میکند. این آقا تنها نیست. یا از حقوق دولتی استفاده کنید و تابع نظم و دسپلین دولت باشید و با دل و جان از پالیسیهای دولت دفاع کنید و در راه تطبیق آنها بکوشید یا صادقانه از حکومت خارج شوید، حقوق دولتی نگیرید و نقش اپوزیسیون دولت را صادقانه و پیگیرانه ایفا کنید تا مردم شما را در نقش اصلی تان بشناسد.

Leave A Reply