استخبارات کشور هندوستان میخواهد لطیف پدرام را ترور نماید!!!

0 1,084

طنز سیاسی / ویس ناصری

استخبارات کشور هندوستان میخواهد لطیف پدرام را ترور نماید!!! ??????

روزی آقای رزاق مامون بعد از رسوایی تجاوز جنسیش بر یک دختر بیگناه هموطن ما که در یکی از بلاک های مکروریان کابل مورد حمله ی برادر آن دختر قرار گرفت، فورا” مدعی گردید که استخبارات ایران میخواست مرا از بین ببرد! اما بعد ها با روشن شدن اصل قضیه، اکنون جناب شان با درخواست پناهندگی از کشور هند، در آنجا پناه برده است!
تجاوز جنسی کجا و ترور استخبارات دولت آخندی ایران کجا؟
امروز شنیدم که ٱقای لطیف پدرام مدعی گردیده است که شاید او از سوی دستگاه استخبارات کشور هندوستان و ریاست امنیت ملی کشور خود مان ( افغانستان) ترور گردد!!!
هههههه
واقعا” در جهان سیاست شهرت طلبان خود خواه و فرصت طلب که همه هم و غم شان شهرت طلبی و مطرح گردیدن خود شان میباشند، به هرطریقه و وسیله ی که باشد میخواهند مطرح گردند!
و اگر نه پدرام کجا و ترورش توسط استخبارات هند و یا غیره کجا !؟
چرا این ٱقای ستمی سکتاریست وتجزیه طلب، امروز مدعی ترور خویش از سوی استخبارات کشور پاکستان، ایران، روسیه و یا ایالات متحده نمیباشد که فقط از کشور هند؟ چرا استخبارات پاکستان و آی اس آی نه؟؟؟؟!!!!
مگر نه اینست که این بازی مسخره دیورند ستیزی و طرح این قضیه در این اوضاع و شرایط حساس و بحرانی افغانستان توسط این ستمیان چپی و تجزیه طلب به اشاره دولتمردان مکار و حیله گر پاکستان صورت گرفته است؟

خوش بود گر محک تجربه آید بمیان
تا سیه رو شود هر که در او غش باشد

ویس ناصری

Leave A Reply