سازمان ملل: برخی از سران جبهه شمال در قاچاق مواد مخدر دست دارند

0 662

هیئت بین المللی نظارت بر مواد مخدر سازمان ملل می‌گوید جدا از گروه‌های هراس‌افگنی در افغانستان، برخی از سران جبهه‌ی شمال نیز در تولید، قاچاق و تجارت مواد مخدر دست دارند.

این هیئت از کسانی که در تولید و قاچاق مواد مخدر دست دارند نام نبرده، اما نگاشته است که این کشور هنوز هم در صدر کشورهایی که مواد مخدر تولید می‌کنند، قرار دارد.

در گزارش این هیئت آمده است: “تولید و تجارت غیرقانونی مواد مخدر به یک درآمد بزرگ مالی در افغانستان مبدل شده است. در کنار اینکه بخش بزرگ درآمد مالی طالبان از راه تجارت غیرقانونی مواد مخدر است، ائتلاف شمال نیز در تولید، قاچاق و تجارت غیرقانونی مواد مخدر درگیر است.”

هیئت نظارت بر مواد مخدر سازمان ملل از افزایش تولید، قاچاق و تجارت مواد مخدر در افغانستان نگران شده و اعلام کرده است که این کشور به پایتخت تولید و قاچاق مواد مخدر در جهان مبدل شده است.

این درحالیست که برخی از فعالان جامعه‌ی مدنی و باشنده‌گان کابل، بازار مواد مخدر در جنوب کشور را گسترده‌تر از شمال می‌دانند و می‌گویند که جدا از مافیای داخلی، حلقات بیرون از مرزهای کشور نیز در قاچاق مواد مخدر در افغانستان سهم دارند.

خواستیم در مورد این ادعای هیئت جهانی نظارت بر مواد مخدر سازمان ملل، نظر وزارت‌های داخله و مواد مخدر را نیز داشته باشیم اما با تماس‌های پی هم، موفق به این کار نشدیم.

در حال حاضرنزدیک به سه میلیون معتاد به مواد مخدر که ده درصد کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد در افغانستان زنده‌گی می‌کنند.

http://1tvnews.af/

Leave A Reply