پسر افغان به نام پوتین ولد امان الله

0 769

پسر افغان به نام پوتین ولد امان الله ولدیت عبدالقدیر د رماه اپریل سال جاری به دنیا آمده است که باشنده مخاچ قلعه داغستان میباشد.

امان الله پدر پوتین می گوید: «من با خانم کارمند راجستر تولد اطفال گفتم که می خواهم آرزوی خود را برآورده نمایم و اسم فرزند خود را به نام پوتین مسما نمایم. اگر تصدیق هویت فرزندم را به اسم پوتین نامگذاری نکنید، در انصورت به گواهی نامه اصلاً ضرورت ندارم. خانم گفت که باید از آمر خود پرسان کند. سه زن سَر خود را تکان دادند و بلاخره بدون دستور آمر گواهی نامه را نوشتند».

گرچه امان الله میدانست که پوتین اسم نه، بلکه نام فامیلی است، اما با آنهم پافشاری داشت که نام پسرش به پوتین مسما شود.

 امان الله متولد سال 1990 و از ولایت فاریاب افغانستان میباشد.

پدر پوتین افغان سه سال قبل با دختر افغان ازدواج کرد. دختر کلان اش حالا یک و نیم سال دارد.

امان الله میگوید: “بعد از عروسی تصمیم گرفتم اگر خداوند برایم فرزند بدهد، او را به نام پوتین مسما می کنم. زیرا ولادیمیر پوتین از مردم خود مواظبت و دفاع می نماید. دید سیاسی، صحبت با ژورنالستان، پیلوتی طیاره، سپورت او خوشم میاید. او در همه امور موفق است و این همه خصائیل وی خوشم میاید. هرگاه رئیس جمهور مردم خود را دوست داشته باشد، این خود خوشبختی مردم و کشور است”.  ای همه دلایل است که نام پسرم را به اسم پوتین مسما نمودم.

dari.sputniknews.com

Leave A Reply