اظهارات عضو پارلمان ايران حميد رضا فولادگر در مورد افغانستان و ريس جمهور غني:

0 1,320

ذكرات آقاى حميد رضا فولادگر نماينده اصفهان در مجلس شوراى اسلامى ايران به مسئولان اجرائى آن كشور:
برجام ما را مدهوش ساخته بود. آنقدر غرق سرور و شادمانى برجام شديم كه تهديد بناى گوش خود مانرا فراموش كرديم. اين آقا را دست كم گرفتيم و در مهار اش تعلل ورزيديم. ايشان شبيه وطن پرستان دو آتشه نازى است. او طرح هاى دست و پاگير براى كشور هاى همسايه دارد. با سال ها تجربه كار در بانك جهانى، اشرف غنى چالش ها و ضعف هاى كشور هاى همسايه افغانستان را درك نموده و با تمام قوت بر نقاط ضعف همسايه ها فشار وارد مى كند.
حال چه بايد كرد؟ بنظر بنده ايجاد تنش در داخل خاك افغانستان يكى از راه های جلوگيرى زياده خواهى رياست جمهورى افغانستان است. بر ايران و پاكستان است تا تنور جنگ را در افغانستان گرم نگهدارند تا از لجام گسيختگى و طرح هاى بلندپروازانه اشرف غنى كاسته شود. جنگ در افغانستان اين مرد را به زانو در مياورد و انتقاد مخالفين سياسى اش او را مجبور به تسليمى مى نمايد.
مهره ها و جريانات متعهد به ما بايد در افغانستان تقويت شوند تا بر طبل مخالفت با اشرف غنى بكوبند و نگذارند او فرصت خلق و ابتكار طرح هاى توسعوى را پيدا كن.

Leave A Reply