افغانستان دربند نقابداران روشنفکر!- فصل دوم بخش دوم/ محمد امین فروتن

0 452

با رعایت فواصل معقول که درفن بیان فرآیند ملت سازی وجود دارد نردبان صعود و نزول را آرأ عمومی شهروندان یک کشور تعیین میسازد اما دراینکه از پله های این نردبان (زینه )چه کسی و چه جریانی بالا خواهند رفت ! جایی تردید وسوال وجود دارد . همه میدانند و میدانیم که شرائط سیاسی و اجتماعی کشور ما نهایت پیچیده است اما چنانچه در بخش اول این یادداشت به عرض رساندیم

 

http://www.dailymotion.com/video/x5t17le_

قرنهاست که مردمان مختلف با تمدن های گوناگون بدون آنکه از جغرافیای امروزی افغانستان عبورکنند به نیم قاره هند رسیده اند و برای هفتصد سال فارسی زبان اداری و نظامی  هندوستان بود و دراوج  چنین تحول بزرگ در نیم قاره هند بود که صدای آن درسراسر افغانستان امروزی ومساجدی از  آسیای میانه شنیده می شد . بدون شک آن فرهنگ والای شرقی که تحمل وبردباری ، آزادی و عرفان اسلامی  را حمل مینمود و در مناره های قدرت آن روزگاربر  دلهای ازعارفان وصلح طلبان می نشست  و  موجی ازامید و  آزادی خواهی و استقلال طلبی را ایجاد میکرد که  بدون تردید ، مثنوی معنوی اثر عارف جاویدان تاریخ مولانا جلال الدین بلخی و آثاری از بوستان و گلستان که اندیشه های ناب سعدی شیرازی را با سچمه های ازعدالت و عرفان در دهلیزهای تاریخ قفقاز و آسیای میانه حک زده است اما ناگهان گروهی از ماجراجویان با شعار پرولتاریای جهان متحد شوید  لباس انقلاب و طبقه کارگرد را برتن کردند ودراکتبر ۱۹۱۷ بزرگترین اما درعین حال خونین ترین انقلاب بلشویکی را در روسیه به پیروزی رساند که بنا بر برخی تخمین‌ها وآمار ها  در فاصله ۱۹۲۹  تا ۱۹۳۳ حدود پنج میلیون نفر از اهالی اتحاد شوروی به قتل رسیدند .

جالب و سخت شگفت انگیز بوده که ازسال ۱۹۱۷ م که درنتیجه جنگهای فروان از سوی جنگجویانی که شعار حاکمیت دیکتاتوریی پرولتریا را سرمیدادند  انقلاب بلشویکی  در روسیه استقرار یافت فرمان لغو فعالیت های مذهبی صادرشد و اعلام گردید  که در شوروی پدیده ای به نام ملت و اسلام نمی تواند وجود داشته باشد و در تعارض میان ملیت با کمونیسم پیروزی با کمونیسم است . با این تصور نظام جدید به سرکوبی ، انهدام ، جابجایی اجباری مسلمانان پرداخت در سال ۱۹۴۴م ، ۳۰۰۰۰۰ تن از تاتارهای قرم بازداشت و با وضع فجیعی به سیبری و قزاقستان فرستاده شده و روسها و اوکراینی ها قلمرو سابق آنان را غصب نمودند . در همین سال بدون هیچ گونه دلیلی قوم منطقه مسختی جنوب گرجستان بازداشت شده و به قزاقستان و ازبکستان کوچ داده شدند که از ۲۰۰۰۰۰ تن  ، حدود ۵۰۰۰۰ تن  از فرط سرما و گرسنگی در طول راه تلف شدند .

متأسفانه در دورهٔ انسجام انقلاب بلشویکها بین سال‌های ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۱که  به‌عنوان دورهٔ کمونیسم جنگ معروف است میلیون ها انسان بی گناه در سرتاسر روسیه  به اتهام های واهی ضد انقلاب به قتل رسیدند . نباید فراموش کرد که با تأسف ودریغ فروان باید گفت که هرچند در حوزه ء فرهنگی ،اقتصادی وسیاسی درتمامی زیربناهای جامعه به حکم دیکتاتوریی پرولتاریا تغییرات  گسترده ای بوجود آمد اما انقلاب اکتوبر نتوانیست دکتورین نظامی واستراتیژیی  امنیتی (اتحاد جماهیر شوروی ) را از محور روسیه تزاری به عصر جدیدی منتقل سازند . روی همین معادله وقتی درسال ۱۹۹۱ رسمأ امپراطوریی اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد آثار نفوذ و تسلط عنعنوی روسیه تزاری بر کشورهای تازه جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی  به صورت رسمی به مشاهده میرسند . در این گونه وضع تاروتاریک جهان بینی مارکسیسم و لنینیزم بوده که برخی از نخبه گان چپ اندیش جوامع شرقی مانند ایران و افغانستان دست به ایجاد وبوجودآمدن سازمان های زدند که انترناسیونالیـــزم کـــارگـــری و ” برادر خواندن ” شان را مایه فخرو مباهات خویش  میدانیستد . اما جالب آنجاست که همین شبه روشنفکرانی که زمانی دنباله روی از تیوریی غاصبانه و استیلاگرانه ای شبه  مارکسیستی  را مایه افتخارمیدانیستند بامختصر تمرین درکلوبهای شبانه پاریس وبهره ازحلقه های درسی روشنفکران ایرانی صدا ها و نداهای هویت تمدن خراسانی با چاشنه ای نفرت پراگنی ازخاکسترتمدن وفرهنگ بزرگ اسلامی درآسیای میانه سرمیدهند  که سران وحاکمان آن ها فقط با حذف ( پسوند ) یا  آخرین بخش اسمای شان غسل تعمید مینمایند  .

http://www.dailymotion.com/video/x5t181s_

امام علی رحمانوف از بازمانده گان حزب کمونیست شوروی سابق ویکی از الگوهای فاشیست های افغانی !

بطور مثال امام علی رحمن  که قبلاً رحمانف تخلص می‌کرد، با حذف پسوند روسی از نام خود آن را به امامعلی رحمان تغییر داده است ، وی در نوزدهم نوامبر۱۹۹۲  ریاست شورای عالی جمهوری تاجیکستان را بر عهده گرفت وی که  درطول این دوران به فعالیت‌های حزبی (حزب کمونیست ) مشغول بود سرانجام در نومبر ۱۹۹۴ به عنوان سومین رئیس جمهور تاجیکستان انتخاب شد ، نباید از یاد برد که نقشه راه آقای امام علی رحمن از مصالحه و موادی تشکیل شده که ریشه در دیکتاتوریی پرولتاریا دارد و طبیعی است که نه میتوان وی را با مختصر تغییر وبا  حذف پسوند نام در جایگاه مرشد افراطی برای زبان فارسی  و فرهنگ اسلامی قرار داد ، همچنان الهام حیدر اوغلو علی‌اف رئیس جمهور کنونی آذربایجان که فرزند حیدر علی اف که از رهبران ارشد حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی بود وبنابر اسناد منتشرشده در سال ۲۰۱۰  ویکی لیکس الهام علی‌اف با رئیس یک گروه جنایی مافیایی مقایسه شده است الهام علی اوف و اعضای خانواده‌اش در رأس فساد مالی آذربایجان قرار دارند. پسر یازده ساله الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان مالک چندین عمارت  در دبی مرکز تجارتی  امارات متحده عربی میباشد  ، نباید تعجب کرد که چرا شبه روشنفکرانی چون لطیف خان پدرام نمائنده مردم شریف بدخشان در پارلمان افغانستان از نژاد آریائی سخن میگویند و تا دشمنی با ارزشهای قومی و ملی تمامی اقوام ساکن درافغانستان به پیش میرود .

 

               وقتی آغا پدرام سفسطه گوئی می فرمائند !

www.dailymotiondeo/x5s6ccx_

ازجدید ترین و مسخره ترین کشفیات حضرت پدرام درحوزه ادبیات عربی است که وی شرم را به جائی وجدان میداند و می فرمایند که ما درتفکر دینی یک کلیمه بسیار مهمی داریم بنام شرم ، اینجا دانشمندان نشسته ما درتمامی حوزه تفکر کلیمه وجدان نداشتیم وجدان بعدأ به وجود آمده ….به جای وجدان در دین ما در ادبیات خراسان زمین کلیمه شرم داشتیم افضل فضائل ! شرم یعنی دین یعنی وجدان داشتن ، شرم یعنی وجدان  این کلیمه را ما نداشتیم و شرم خیلی ، خیلی مهمتر از این کلیمه وجدان بوده است . من به عنوان کسی که باوردارم اگرهر طالب العلمی از حوزه ء ادبیات و گرامر عربی اندکترین اطلاعاتی داشته باشد شرم را معادل وجدان نه می شمارد ، زیرا مفهوم شرم نه میتواند ماهیت وجدان را از لحاظ مفهوم حمل کند که به معنای شرم به یک سو نهادن ; از حیا و شرم دست برداشتن . وقاحت کردن بیان گردیده است  بلکه از نظر دانشمندان و زبان شناسان کلیمه ” ضمیر “ است که قبل ازمفهوم وجدان در ادبیات عربی جا داشته است .

 

Leave A Reply