راه‌های برای حفظ عشق در زنده‌گی زناشویی

0 668

مهر و محبت، اصلی‌ترین عامل دوام زندگی زناشویی است، اما باوجود در ک این اصل، بسیاری از زوج‌های جوان به مشکل برمی‌خورند، چون به درستی یاد نگرفته‌ اند به هم محبت کنند و همدیگر را عشق و محبت دهند. در اینجا به چند اصل اشاره کرده ایم که عشق میان زوج‌ها را بیش‌تر می‌سازد.
۱ – محبت؛ واکسین سختی‌ها
گل زنده‌گی هر چه زیباتر و خوشبوتر باشد؛ خارهای موجود در روابط میان زن و شوهر برداشته خواهد شد. باید پذیرفت که مهر و محبتی که بین زن و شوهر جاری است؛ بهترین دوای افزایش تحمل طرفین است. در خانواده‌ای که عشق جریان داشته باشد، همه با قدرت بیش‌تری ناراحتی‌ها را پشت‌سر می‌گذرانند. مشکلات مادی، بیماری یکی از اعضای خانواده، بروز ناراحتی‌های روانی، ورشکستگی یا هر مشکل دیگر قابل تحمل است، اما در صورتی که اگر زن و شوهر به اندازه کافی به هم محبت کنند. در یک کانون پر مهر، همه به فکر راهی برای آسان‌تر شدن شرایط و حل مشکلات هسند، اما در خانه‌ای که تنش و بی‌مهری در آن رخنه کرده؛ کوچک‌ترین مشکل به جدایی می‌انجامد.
۲ – قفل و کلید
«تو بلد نیستی که با من چگونه رفتار کنی، تو نمی‌توانی هیچ کاری را درست انجام دهی و تو اصلاً به این مسایل پی نبردی». هیچ شوهر و خانمی؛ تاب شنیدن این سخنان را نداشته و تنها نتیجه‌ای که دارد، دور ساختن همسر است. همین است که هر دو جانب در جستجوی راه‌های فرار هستند.
یک زن یا مرد باید راه حلی کلید گونه به همسر خود ارایه کند؛ یعنی روش درست عملکرد را به او پیشنهاد دهد و او را به سمت بهتر شدن هدایت نماید. زندگی بادوام؛ آن زنده‌گی است که در آن کلیدهای فراوان وجود داشته باشد و تعداد قفل‌ها به حداقل رسانده شود.
۳ – راستگویی؛ ستون اصلی عشق
پنهان‌کاری از عامل درجه یک صدمه به روابط زنا شویی است. همین مساله باعث دلسردشدن و متنفر شدن جانب مقابل می‌گردد.
زن و شوهر برای حفظ عشق و محبت باید برخی اصول اصلی را در زنده‌گی رعایت کنند که مهم‌ترین آنها صداقت و یکرنگی است. در نهایت باید راست گفت.

Leave A Reply