به جای زنان؛ مردان این قبیله حجاب دارند!

0 562

طوارق یا مردان نقاب دار در صحرای بزرگ افریقا، در جنوب الجزایر زنده‌گی می‌کنند. طوارق مسلمان هستند و از هزاران سال پیش در صحرای بزرگ افریقا به شکل بدوی زندگی دارند. آن‌ها به این نوع سبک زنده‌گی علاقه دارند و انتخاب خود شان است.
این مردان نقاب‌های شان را شبانه روز به سر دارند، به طوریکه دهن و بینی آن‌ها را می پوشاند. حتی در جنگ‌ها اگر کسی از آن‌ها کشته شود و نقابش افتاده باشد، دوباره آن‌را به چهره‌اش باز می‌گردانند تا شاید با نقاب بتوانند او را بشناسند.
جالب‌تر اینکه؛ زنان این قبیله حجاب و نقاب ندارند.

Leave A Reply