ریکارد شکنی فضایی روسیه

0 702

برای نخستین بار در تاریخ فضایی جهان، روسیه موفق شد ۷۳ ماهواره را به فضا پرتاب کند.
این ماهواره از قرارګاه فضایی بایکانور روسیه در قزاقستان به فضا پرتاب شده است. سازمان فضایی روسیه ګفته است؛ این یک موفقیت بوده و آزمایش در حال جریان است.
روسیه از تکنالوژی و امکانات فضایی گسترده از زمان شوروی سابق؛ علاوه بر تامین نیازهای داخلی و تحقیقات فضایی، به کشورهای دیگر حتی امریکا نیز ارایه خدمات می‌کند.

 

سرخط

Leave A Reply