طراحی یک کیبورد دایروی

0 574

گروهی از محققین در پوهنتون«استونی بروک» یک صفحه دایروی همانند شماره‌گیر تیلیفون قدیمی برای ساعت‌های هوشمند ایجاد کرده ‌اند که این امکان را می‌دهد تا حروف را از یک حلقه که دور صفحه قرار دارد؛ انتخاب کرده و تایپ شود.
این سیستم نه تنها برای تایپ کردن روی صفحه نمایش توسعه یافته، بلکه به استفاده بهتر از شکل صفحه نمایش نیز کمک کرده است.
استفاده از این ساعت هوشمند با صفحه نمایش دایروی هرچند مشکل است جایش را در بازار دریابد، اما نشان می‌دهد که محققین در تلاش استفاده طراحی‌های کلاسیک هستند.

Leave A Reply