پنج دلیل عالی بودن «جگا جاسوس»

0 989

فلم سینمایی »جگا جاسوس» با نقش مرکزی کترینا کیف و رنبیر کپور بعد از سه سال کار؛ درست چهار روز پیش در سراسر هندوستان و خارج از آن به نمایش گذاشته شد.
این یکی از فلم‌های است که با نمایش در بیش از ۲۵۰۰۰ سینمای داخل و بیرون از هند، بیش‌ترین تماشاچی داشت، اما چگونه
سینما گران هندی نقش مشترک و عالی رنبیر کپور و کترینا کیف، سینماتوگرافی عالی، همخوانی موسیقی با صحنه‌های فلم، پوشیده بودن اصل موضوع تا بیش‌ترین دقایق و پایان جالب را؛ پنج دلیل رشد این فلم عنوان کرده اند.

Leave A Reply